Koetoimikunta / Provbestyrelsen

Puheenjohtaja / Ordförande
Daniel Nordström tfn 0440-494959 email: daniel.nordstrom@tn-laituri.fi

Verkkosivut / Websidor
Henrik Holmberg tfn 0400-988327 email: henrik.holmberg@revir.org

Maastomestari / Terrängansvarig
Patrik Elenius

Ylituomari / Överdomare
Timo Fager tfn 0400-832062

Varaylitomari / Reservöverdomare
Ingmar Jaatinen tfn 0400-537170 email: ingmarjaatinen@gmail.com

Jäsenet / Medlemmar
Tomas Korkman, Niklas Nordblad, Thomas Nordström, Bo Vilander