Medlemsavgiften år 2024 är 20 € för medlemmar över 18 år och 10 € för juniorer (man är junior ännu det år man fyller 18).

Skicka din medlemsansökan till

Henrik Holmberg

henrik.holmberg@revir.org